O firmie Uslugi Oferta Serwis Kontakt

 
 
» Zdjęcia płyt głównych telefonów
• w związku nasilającymi się sytuacjami uszkodzenia płyt głównych telefonów przez Klientów (np. przez jej zalanie) udostępniliśmy zdjęcia płyt g. w celu udokumentowania spornych sytuacji podczas egzekwowania naprawy gwarancyjnej przez Klienta:
sprawdź zdjęcie
 
O FIRMIE | USŁUGI | OFERTA | SERWIS | KONTAKT